3.7
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
Mademoiselle ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗਾ ਔਸਤ 3.7 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 7
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 8K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ