3.4
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਲਵਾਂਗਾ ਔਸਤ 3.4 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 5
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 2.3K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ