4.3
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮੌਤ ਮੌਤ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅੰਤ ਹੈ ਔਸਤ 4.3 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 102
ਦਰਜਾ
25 ਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ 137.7 ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ