4.4
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਔਸਤ 4.4 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 40
ਦਰਜਾ
19 ਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ 91.4 ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ