3.1
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੈ ਔਸਤ 3.1 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 7
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 9K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ