4.4
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਲੀਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਸਤ 4.4 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 19
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 19.2K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ