3.7
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੈਡੀ ਔਸਤ 3.7 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 40
ਦਰਜਾ
9 ਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ 122.6 ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ