2.8
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਮਿਸ ਪਰੀ ਸਮਰਾਟ ਟੇਮਰ ਔਸਤ 2.8 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 8
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 7.4K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮੰਗਾ