3.9
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਪਹਿਲੀ ਮਿਸ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਔਸਤ 3.9 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 61
ਦਰਜਾ
67 ਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ 86.5 ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ