3.9
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਔਸਤ 3.9 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 14
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 10.2K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ