4.4
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਡੈਣ ਹੈ ਔਸਤ 4.4 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 13
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 19.5K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ