3.3
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਚੰਦਰਮਾ ਡੈਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਿੰਗ: ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਔਸਤ 3.3 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 8
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 12.8K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ