3.4
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਸਤ 3.4 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 34
ਦਰਜਾ
N / A, ਇਸ ਵਿਚ 18.3K ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ