3.7
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਭਿਆਨਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਔਸਤ 3.7 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 12
ਦਰਜਾ
59 ਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ 54.4 ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ