3.4
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਆਪਣਾ ਮੰਮੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਔਸਤ 3.4 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 134
ਦਰਜਾ
11 ਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ 183 ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ