4.3
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟਿੰਗ
ਰੇਟਿੰਗ
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਸੀ ਔਸਤ 4.3 / 5 ਦੇ ਬਾਹਰ 46
ਦਰਜਾ
23 ਵੇਂ, ਇਸ ਵਿਚ 149.4 ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ
ਵਿਕਲਪਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਲੇਖਕ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਕਲਾਕਾਰ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੈਲੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ